top of page
Search
  • Writer's pictureДени Бояджиева

Относно здравословните граници.

Здравословните граници идват от място на обич към себе си. Границите са начин да покажем на другите как искаме да бъдем обичани. Когато създаваме и отстояваме нашите граници, ние отстояваме нашата себестойност.

По този начин ние показваме на другите, че вярваме в себе си и желаем да бъдем третирани с уважение и любов. Понякога не успяваме да заявим себе си и не знаем защо. Смятаме, че не заслужаваме да бъдем чути. Опитваме се да извисим глас, но нещо ни спира и хваща за гърлото. Може би някой някога ни е казал да замълчим, показал ни е, че нашите мисли са незначителни и безинтересни. Може би ние сме му повярвали.

Огромна смелост се изисква да намерим своя глас и да заявим себе си. Да бъдем раними. Трябва сила, за да се изправим пред тези, които са били наши потисници и да извадим мисли и чувства, които сме се научили да крием, за да оцелеем. Трябва сила и да се изправим пред себе си, защото често ние сме най-суровите си съдници. Трябва кураж, за да започнем да създаваме здравословните граници, които идват от място на себеуважение и обич. Обичайки себе си ние показваме на другите как искаме да бъдем обичани.


Comments


bottom of page