top of page
Search
  • Writer's pictureДени Бояджиева

Граничната личност в любовта. Кратък обзор.

Updated: Jan 4, 2021

Граничното личностно разстройство въплъщава най-силния парадокс: силен копнеж за близост, но всеки опит да се запълни празнотата отвътре води до отблъскване на онези, които са най-скъпи.


Стабилността на партньора е от изключителна важност, за да може човек с ГЛР да превъзмогне нарушените модели на личността.


Теориите за ГЛР в продължение на много години считаха като причина за поява на разстройството несигурна привързаност към родител (обикновено майката). Хората с гранично личностно разстройство имат нестабилно усещане за себе си, склонност да виждат другите като изцяло добри или изцяло лоши (без никакви нюанси). Според класическите възгледи на ГЛР, тези симптоми отразяват аномалии в привързаността възникнали когато детето не е успяло да постигне постепенно психологическо отделяне от родителя поради насилие, изоставяне или пренебрегване.


Ако ваш близък има ГЛР, това са няколко стъпки, които можете да предприемете:

1. Разберете, че хората с гранично личностно разстройство изпитват наистина силни негативни емоции. Колкото и предизвикателно да е да живееш с някой, който непрекъснато отреагира, това не е поведение, което индивидът може лесно да контролира. Хората с ГЛР не се преструват, когато се вбесят. 2. Създайте сигурна среда, в която човекът с гранично личностно разстройство се чувства приет и разбран. Всъщност всичко, от което хората с ГЛР имат нужда и търсят винаги е безусловната обич, която не са получили като малки.

3. Дайте възможност на хората с ГЛР да проучат чувствата си и да ги разберат. Тъй като избягването на негативните емоции е толкова важен аспект от живота им, хората с ГЛР непрекъснато се опитват да бягат от негативните си чувства, от това да ги осъзнаят и поемат отговорност за тях. Да се ​​научиш да разчиташ собственото си емоционално състояние може да бъде важна стъпка към промяната на тези негативни емоции. 4. Помогнете на хората с ГЛР да приемат повече своите емоции. Част от причината, поради която те се опитват да стоят настрана от разпознаването на това как наистина се чувстват, е че се страхуват от това, което ще се случи, ако го направят. Като един бент, който спира необятен океан от емоции.

5. Бъдете търпеливи. Промяната на личността от маладаптивна към цялостна и здрава отнема време.

Comments


bottom of page