top of page
Search
  • Writer's pictureДени Бояджиева

Полет на духа...

Знаете ли какво значи "полет на духа"? Да си напълно, безкомпромисно свободен от ограниченията на този свят, на това тяло, на това съзнание. Докато егото казва "Аз съм!" духът казва "Вие сте нищо!". Духът е окото на бурята, неизменният фактор на Вселената и причината да сме тук. Докато се чудим и маем, докато се тревожим и притесняваме за житейските си неща, за живота, за смъртта, духът лети над всичко, възприема всичко, той е всичко. Вашият дух, моят дух. Полет на духа е, когато незрящ човек усети овациите на публиката, когато човек, който не може да ходи скочи с парашут, когато спасим някого, когато спасим себе си, когато помогнем на някой, който не може да ни се отблагодари, когато затворим очи и усетим живота във всяка вена да пулсира безкрайно в ритъм с нашата душа.

Comments


bottom of page