top of page
Search
  • Writer's pictureДени Бояджиева

Много животи...

Понякога, докато вървите, ви следват много животи. Животът, който е можел да бъде, ако не го бяхте срещнали, ако не се бяхте разделили. Животът, който е щял да ви доведе до прага, който сте искали толкова много. Животът, който е щял да ви спести болката на годините лутане. Животът, в който сте със семейство и този, в който нямате деца. Животът, в който сте психолог и този, в който сте подизпълнител на фирма. Ужасяващо и екзалтиращо е да помислим, че всъщност ние не живеем живота (линейно, базирано на някакви логични обстоятелства), а че животът живее нас (нашите съзнателни решения са ограничен брой, докато факторите, които влияят на живота ни са почти безкрайни). Да присъстваш в живота си, да приемеш обстоятелствата, да се отпуснеш в настоящето, помага да плуваме в тези необятни води. Да вярваме на и в процеса на живеене, за да може живота ни да разцъфне, да се изпълни със смисъл, независимо къде и в какво състояние ни завари.


Comments


bottom of page